Kapcsolatfelvétel

Küldjön üzenetet, kérjen időpontot!

Hívjon minket

+36 20 943 7081

Kapcsolatfelvétel

Küldjön üzenetet, kérjen időpontot!

Adatkezelés

A brdige.hu weboldalt *** üzemelteti (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő a www.bridgeonfour.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

A Felhasználók a Weboldalon a következő képpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során.

 

A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

 

1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője ***
Székhelye: ***
E-mail címe: ***

 

2.) A kezelt adatok köre

Kapcsolatfelvétel:
A  minden oldalon megtalálható kapcsolatfelvételi űrlapon a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy időpontot egyeztethessen a rendelőben dolgozó szakorvosokkal, kérdéseire választ kaphasson a szakembereinktől (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadására van lehetőség:

 • Név
 • e-mail cím
 • Telefon szám
 • Üzenet

 

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:
Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a Felhasználó és az Adatkezelő közti kommunikáció elősegítése kezelési időpont egyeztetés, kezeléssel kapcsolatos kérdések megválaszolásának céljából, valamint Felhasználó által megadott email címre szakmai, illetve egyéb, a Bridge On Four fogászati rendelőt illető információk, blog bejegyzések, ajánlatok küldése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében annak Adatkezelőhöz történő érkezésétől számítva legfeljebb 5 évig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Időpont kérelem során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5.) A Felhasználó jogai

 • Felhasználó kérheti, hogy adatai törlésre vagy javításra kerüljenek
 • Felhasználó ellenőrizheti, hogy róluk Adatkezelő milyen adatokat tárol
 • Felhasználó kérheti, hogy adatai egy másik félhez kerüljenek áthelyezésre

 

6.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Kapcsolatfelvétel

Küldjön üzenetet, kérjen időpontot! • Cím

  1042 Budapest, József Attila utca 82., 1. emelet

 • Telefon

  +36 20 943 7081

 • Rendelési idő

  H-P: 8-18
  Hétvégén zárva

Bridge On Four közösség

Kövessen minket a Facebookon is!